glassbua

Velg riktig glass

funksjonsglassDu stiller kravene, vi har glasset!

Glassets grunnleggende funksjoner er å slippe inn dagslys, gi fri gjennomsikt og beskytte mot vær og vind. De siste tiårene har den tekniske utviklingen av glassets egenskaper gjort det til et av de viktigste byggematerialene.

Register to read more...

Sikkerhetsglass

Bruk sikkerhetsglass der folk ferdes personsikring

Det er ikke uvanlig at mennesker støter sammen med bygningsdeler. Faren for uhell øker i takt med antall mennesker og aktiviteter. Barn og unge er spesiellt utsatt da de beveger seg på en annen måte enn voksne. De er mer spontane og impulsive, som igjen gjør dem mer utsatt for farer, som for eksempel sammenstøt med glass i dører. Derfor er det viktig å forhindre at slike ulykker skjer.

 

 

Register to read more...

Glass til støydemping

Støy kan være svært helseskadelig. Vi leverer støydempenden glass i mange ulike varianterStøy er et voksende miljøproblem!

Støy er et voksende miljøproblem, fremfor alt langsmed sterkt trafikkerte gater og veier med tungtrafikk. Den forstyrrende støyen trenger hovedsaklig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene. Vi har i samarbeid med vår glassleverandør Pilkington, både høy kompetanse og gode produkter for å løse dine støyproblemer uansett om du ønsker å dempe utendørs støy, eller støy mellom forskjellige bygningsdeler.

 

Register to read more...

Solbeskyttelsesglass

illustrasjon_soldempingUnngå overoppheting, benytt solbeskyttelsesglass!

Før var alle solbeskyttelsesglass fargede og stengte lyset ute i like stor grad som varmen. Det var ofte ikke ønskelig, unntatt i spesielle tilfeller og av rent estetiske grunner. Det beste hadde vært om glassene stoppet all varme fra solen og lot lyset stråle inn. Dessverre er dette fysisk umulig, da lys også utgjør halvparten av varmen. Men vi har kommet en god del videre på vei med solbeskyttelsesglass som slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass og stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

Register to read more...