Sikkerhetsglass

Bruk sikkerhetsglass der folk ferdes personsikring

Det er ikke uvanlig at mennesker støter sammen med bygningsdeler. Faren for uhell øker i takt med antall mennesker og aktiviteter. Barn og unge er spesiellt utsatt da de beveger seg på en annen måte enn voksne. De er mer spontane og impulsive, som igjen gjør dem mer utsatt for farer, som for eksempel sammenstøt med glass i dører. Derfor er det viktig å forhindre at slike ulykker skjer.

 

 

 

Riktig valg av glass ivaretar personsikkerheten

personsikkerhetGlass er sterkere enn man kan tro, spesielt litt tykkere glass. Før brukte man 3 mm maskinglass, noe som naturligvis ga en oppfatning av at glass er meget skjørt. Nå er 4 mm tykt floatglass minimumtykkelse på glass som benyttes i vinduer og dører. Til tross for dette finnes det situasjoner der det er risiko for at glasset kan forårsake skader, eksempelvis når mennesker støter mot det, eller i form av nedfall ved brekkasje i f.eks. glasstak.

Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri gjennomsikt og rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Sikkerhetsglass er herdede og/ eller laminerte glass i ulike kombinasjoner for fasader, tak, gulv, dører, entrepartier, trapp- og balkongrekkverk, uteplasser, baldakiner, mellomvegger, speilvegger, dusjkabinett,innredninger til bad og kjøkken mm.

Vi leverer også glass som oppfyller kravene til personsikkerhet i hht gjeldene Europastandard "NS-EN 12600"; klasse 2 (tidligere F1 og F2) og klasse 1 (tidligere F3).
Merk! klasse 3 oppfyller ikke kravene til personsikkerhet.

 

Termisk herdet sikkerhetsglas

floatglass øker risikoen for skjærskader
Når vanlig glass belastes utover
glassets bøyefasthet sprekker
det til spisse glasspyd som kan
forårsake skjæreskader
Når vanlig glass belastes utover glassets bøyefasthet, sprekker det til spisse glasspyd som kan forårsake skjæreskader Termisk herdet sikkerhetsglass tåler støtbelastninger vesentlig bedre enn vanlig glass, og oppfyller kravene til personsikkerhet i sikkerhetsklasse 2 og 1 i hht NS-EN 12600. Dette glasset oppnår sin styrke ved at det først varmes opp til 600 - 650ºC, slik at det blir mykt og spenningsfritt. Deretter kjøles det så raskt at det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Dette er et godt alternativ når glasset må tåle store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. Det motstår harde spark, eller mennesker som faller uforskyldt mot glasset. Dessuten elimineres risikoen for termiske brudd, hvilket er spesielt aktuelt for glass som absorberer mye solenergi.

herdetglass.jpg
Herdet sikkerhetsglass
granuleres i tusenvis av små
og ufarlige biter

Herdet sikkerhetsglass granuleres i tusenvis av små og ufarlige biter. Naturligvis kan herdet sikkerhetsglass også gå i stykker. Brekkasje kan inntreffe dersom det belastes så mye at trykk-spenningen overgår strekkspenningen, yttersjiktet forringes med riper og skader, eller at glasset utsettes for harde slag med spiss gjenstand.

Termisk herdet glass har et karakteristisk bruddmønster. Det granulerer til mange småbiter som gjør risikoen for alvorlige skjæreskader minimal. Glasset har samme lystransmisjon og klarhet før og etter herding.

 

 

 

Laminert sikkerhetsglass

laminertglass har et sikkert bruddmønster
Det er plastfolien som
gjør det laminerte sikkerhets-
glasset seigt og vanskelig
å trenge gjennom
Dette glasset får sine beskyttende egenskaper gjennom en lamineringsprosess. To eller flere glass påføres elastiske plastfolier. Sandwich-pakken varmes opp tilstrekkelig slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under høyt trykk og temperatur smelter sammen med glasset. Slik får vi en glassklar sikkerhetsrute. Det er plastfolien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere. Det sprekker når det overbelastes men glassplintene henger fast i plastfolien.


Velg glass som ivaretar tilstrekkelig dagslys, åpen kommunikasjon og et sikkert personvern!