glassbua

Glass til støydemping

Støy kan være svært helseskadelig. Vi leverer støydempenden glass i mange ulike varianterStøy er et voksende miljøproblem!

Støy er et voksende miljøproblem, fremfor alt langsmed sterkt trafikkerte gater og veier med tungtrafikk. Den forstyrrende støyen trenger hovedsaklig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene. Vi har i samarbeid med vår glassleverandør Pilkington, både høy kompetanse og gode produkter for å løse dine støyproblemer uansett om du ønsker å dempe utendørs støy, eller støy mellom forskjellige bygningsdeler.

 

Register to read more...