Støydemping

Glass til støydemping

Støy kan være svært helseskadelig. Vi leverer støydempenden glass i mange ulike varianterStøy er et voksende miljøproblem!

Støy er et voksende miljøproblem, fremfor alt langsmed sterkt trafikkerte gater og veier med tungtrafikk. Den forstyrrende støyen trenger hovedsaklig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene. Vi har i samarbeid med vår glassleverandør Pilkington, både høy kompetanse og gode produkter for å løse dine støyproblemer uansett om du ønsker å dempe utendørs støy, eller støy mellom forskjellige bygningsdeler.

 

Hvordan forbedre støydempingen?

De støydempende egenskapene kan forbedres ved forandring av glassene og/eller spaltene mellom glassene. Her følger noen grunnregler for hvordan man forbedrer glassenes støydempende egenskaper.

Med tykkere glass forbedres støydempingen

tykkere_glassNår man øker glassets tykkelse blir ruten tyngre og lydbølgene kan ikke sette den like lett i svingning. Glassrutens lyddempingstall (støyreduksjon) øker med 6 dB for hver dobling av rutens tykkelse. Det vil i praksis bety ca. en halvering av støyen.

Ulike tykkelser på glassene og mellomrommene øker støydempingen

Ulike tykkelser på glassene og mellomrommene øker støydempingen I et vindu med like tykke glassruter svinger rutene i takt. Dette kalles grunnresonans og forringer støydempingen. Med asymmetri, dvs. med ulike tykkelser på glassene og forskjellige avstander mellom glasslagene(f.eks. 3-lagsruter), avtar støyproblemet og vinduets lyddempingstall øker.

 

 

 

Laminert glass forbedrer støydempingen

Laminert glass med f.eks. PVB-folie eller støypelaminat forbedrer støydempingen meget effektivt Dersom flere glass lamineres sammen, slik at man får mindre bøyestivhet, reduseres lydbølgene over ca 1000 Hz effektivt. To 4 mm glass som lamineres sammen er bedre egnet til støydemping av høyfrekvent lyd enn 8 mm homogen glassrute. Pyrodur og Pyrostop samt visse laminerte sikkerhetsglass gir altså forbedret støydemping.

Laminert glass med f.eks. PVB-folie eller støypelaminat forbedrer støydempingen meget effektivt
(Se sidene om Brannvern - Personsikkerhet og Objekt- og personsikring for mer info om laminert glass).